Tehokas myyntiorganisaatio on asia, jolle kannatta uhrata useampikin ajatus.

 

Myynnin auditointi

Myynnin auditoinnissa rakennetaan kokonaiskuva yrityksen myyntiorganisaation nykytilanteesta, niin johdon kuin myyntihenkilöstön näkökulmasta. Lopputuloksena syntyy kattava kartoitus, jonka pohjalta myyntiä voidaan lähteä kehittämään ja muokkaamaan.

 

Myynnin kehittäminen

Kattavan kokonaiskuvan perusteella rakennetaan kehitysohjelma, jonka läpiviemisellä tahdätään myyntiorganisaation muokkaamiseen vastaamaan mahdollisia uusia haasteita. Riittävät resurssit niin asiakasrajapinnassa, kuin taustaorganisaatioissakin ovat äärimmäisen merkittävä tekijä toimivuuden, joustavuuden, tehokkuuden ja jo pelkästään työhyvinvoinnin takia.

 

Myynnin johtaminen

Organisaation kehittyessä tulee myös johtamisen sekä seurannan kehittyä samaa tahtia. Miten huolehditaan toiminnasta, onko käytössä tehokkaat ja oikeat mittarit, onko käytössä oikeat viestinnän työkalut, motivoituvatko myyntihenkilöt onnistumisistaan, miten puututaan alisuorittamiseen tai epäonnistumiseen? Nämä ovat niitä kysymyksia johon johdon kehittämishankkeilla haetaan ratkaisuja.

 

Tarvitsee yrityksenne sitten myynnin auditointia, kehittämistä tai palkkiomallien muokkaamista, olemme valmiina rakentamaan toimivan kokonaisuuden yrityksenne toimialan, toimintatapojen ja resurssien ehdoilla.